Cần siết lực chỉnh lực đen 1/4 inch 5-25Nm dài 265mm