【OVW】Cọ trang điểm DCJ010203 đầu vát lông cọ mềm mại