Chai chiết (combo 10) chiết mỹ phẩm, tinh dầu, 1ml/2ml/ 3ml/ 5ml, chai thủy tinh nhỏ giọt – Katta – KTPE27